Single ครองเมือง ธุรกิจแบบใหม่ของวงการเพลง

ในอดีตวงการเพลงได้มีการพัฒนาทางด้านดนตรีเป็นไปอย่างช้า ๆ โดยเมื่อก่อนการทำดนตรี การร้อง ท่วงทำนอง หรือเนื้อหาที่ได้ มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยศิลปะ ในด้านของการฟังเพลงหรือดนตรีนั้นเป็นสิ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความเฉพาะเจาะจงของตัวศิลปินที่มีความแตกต่าง ซึ่งศิลปินเหล่านี้นั้นเขาก็สามารถถ่ายทอดผลงานเพลงในรูปแบบฉบับของตัวเอง ยุคก่อนนั้นเป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมที่ทั้งเกิดขึ้นใหม่และรับเข้ามาจากอิทธิพลของต่างประเทศทำให้รูปแบบการฟังเพลงหรือการเสพดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ จึงมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ศิลปินในยุคก่อนนั้นหากจะกล่าวถึงผลงานเพลงของเขา ก็จะนึกถึงตลับเทปหรือมักจะออกมาเป็นในลักษณะในรูปของอัลบั้ม ซึ่ง 1 อัลบั้มนั้นก็จะประมาณ 8-12 เพลง

Continue reading