Rapper กับยุคปัจจุบัน ดีต่อกันอย่างไร?

ถือว่าห่างหายจากวงการไปนานค่อนข้างมากแล้วกับดนตรีและการร้องแบบแนว Rapper ที่มีการทำดนตรี และร้องเพลงในลักษณะการเข้าจังหวะและทำนองเป็นลักษณะเหมือนการพูดหรือการออกเสียงแบบคนพูดคุยแบบปกติทั่วไป ซึ่งทั้งนี้ก็ต้องเป็นไปตามจังหวะและดนตรีนั้น ทำให้เนื้อหา การแสดงออกถึงอารมณ์ค่อนข้างชัดเจนและเป็นธรรมชาติมาก จะกล่าวถึงคล้าย ๆ การพูดจาที่ต้องลงท่วงทำนองดนตรี และมีอักขระที่คล้องจองกันคล้าย ๆ กลอนแปดเลยก็ว่าได้

การกลับมาของแร็ปเปอร์ในยุคนี้คือการได้นำเอาการพัฒนาของดนตรีที่มีความก้าวหน้ามากในวงการเพลง โดยเพราะวงการเพลงลูกทุ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีกระแสที่ดีมากในตอนนี้ พอมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นแนวทางการทำเพลงหรือผลงานของผู้คนในวงการนี้ก็เริ่มที่จะหาหนทางที่แตกต่างกันออกไป การทำเพลง การทำดนตรี ที่ต้องอาศัยความแปลกใหม่นั้นจึงจะดึงดูดความสนใจคนในปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้น ทำให้แนวเพลงต่าง ๆ ได้ขุดขึ้นมาใช้ นำมาทำใหม่ แม้แต่ดนตรีที่ห่างหายไปหรือมีสัดส่วนในวงการจำนวนน้อยก็ได้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

หนึ่งในนั้นคือ วงการแร็ปเปอร์ Rapper ที่ได้นำเอาเข้าสอดแทรกในเพลง การแทรกดนตรีให้เกิดเป็นจังหวะที่น่าสนใจ และตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นด้วย ทำไมผู้คนจึงได้สนใจวงการเพลงแรปเปอร์มากยิ่งขึ้นนั้น เพราะความชอบในเนื้อหา และทำนองรวมไปถึงความเป็นธรรมชาติที่สื่อได้ถึงอารมณ์ด้วยลักษณะการร้องที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบที่ดีในการคิดคำร้อง และเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงด้วยความสามารถเฉพาะบุคคลที่ความโดดเด่นคือการสร้างความตื่นเต้นในทุกเนื้อหาที่จะใช้อักขระในการพูดหรือร้องให้คล้องจองกันนั้น น่าจะเป็นเหตุผลหลัก ๆ ที่ทำให้ไม่ว่าใครก็ต่างหันมาให้ความสนใจและอยากรู้จักการร้องเพลงแรปมากยิ่งขึ้น หากจะให้พูดถึงรายการที่เป็นที่รู้จักนั้นก็หนีไม้พ้น The Rapper ที่กำลังเป็นชื่นชอบของกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมาก แม้กระทั่งวัยอื่น ๆ ที่ให้ความสนใจ หลังจากที่ได้มีการพัฒนาด้านการสื่อสารและโซเชียลมีเดีย หรือช่องทางการเผยแพร่และการรับรู้ของผู้คนนั้นทำให้สามารถเขาถึงวงการเพลงลักษณะนี้ได้อย่างง่ายดาย รวมไปถึงการประยุกต์เนื้อหาและบทเพลงให้เข้ากับยุคสมัย ทำให้ผู้คนเข้ามาติดตามและสนใจจำนวนไม่น้อยเลย

ความตื่นตัวของเยาวชนและวัยรุ่นจำนวนมากในสังคมปัจจุบันได้รู้จักและเข้ามามีบทบาทในการใช้เป็นสื่อในการสร้างสรรค์ผลงาน แม้กระทั่งการสร้างเสริมทักษะทางด้านความคิด การพัฒนาสภาวะทางอารมณ์ที่แม้แต่วงการศึกษาก็ยังหยิบยกเอาดนตรีมาผนวกกับเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นด้วยเพราะอย่างน้อยกิจกรรมดังกล่าวก็ได้เป็นกระแสที่ถูกนำกลับมาชื่นชอบกันอีกครั้งแม้แต้วงการต่าง ๆ ก็ได้ดึงเอาเรื่องราวแนวเพลงของการแร็ปเปอร์มาผสมผสานกับดนตรีสมัยใหม่ นำเรื่องราวต่าง ๆ นานา มาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย ถือเป็นสื่อในการสร้างจุดสนใจให้กับวงการ กลุ่มวัยรุ่น เยาวชนไทย และทุก ๆ วัยได้เป็นอย่างดี