แนวทางการจัดกิจกรรมสันทนาการ

กิจกรรมสันทนาการคืออะไร? ทำไมจะต้องมีในกระบวนการจัดการบุคคล แล้วต้องทำอย่างไร? และควรจะต้องมีหรือไม่ในทุกกิจกรรม ในปัจจุบันมีกิจกรรมมากมายทั้งกิจกรรมในภาครัฐและเอกชนที่มีการรวมกลุ่มกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่าง ๆ สโมสรชมรม บริษัทห้างร้าน สถานศึกษา หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในด้านของการจัดการทรัพยากรบุคคลในการทำงานหรือ การอยู่ร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น ความใส่ใจในเรื่องของการดึงเอาศักยภาพของแต่ละบุคคลมาอยู่ด้วยกันแล้วจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่จะทำให้ความแตกต่างทางด้านตัวบุคคลความคิดและมุมมองนั้นสามารถอยู่ร่วมกันและดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

ทั้งนี้การส่งเสริมในด้านการจัดกิจกรรมที่ได้นำแนวทางสันทนาการมาใช้เพื่อปรับมุมมองและพฤติกรรมส่งเสริมชี้นำหรือคัดกรองรูปแบบตัวตนและทัศนคติของแต่ละบุคคลเพื่อที่จะเป็นการเข้าถึงความสามารถในการรับรู้ ในเชิงวิชาการหรือสามารถวางแผนการสื่อสารที่ตรงต่อที่ตรงจุดของผู้รับ กล่าวคือ การจัดกิจกรรมสันทนาการนั้นหลัก ๆ หัวใจสำคัญคือการดึงเอาศักยภาพในตัวของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างทำกิจกรรมร่วมกันในลักษณะที่เหมือนกันแล้ว ประเมินความสามารถว่าสามารถว่าแต่ละบุคคลมีความสามารถในด้านการปรับตัวมากน้อยแค่ไหน ทำให้การจัดสันทนาการแต่ละที่แต่ละครั้งแต่ละกิจกรรมนั้น มีกิจกรรมรองรับที่แตกต่างกันไปด้วย ทั้งนี้เพื่อการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือทัศนคติของผู้คนที่อยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายหรือแม้กระทั่งการแทรกกิจกรรมสันทนาการในเชิงการอบรมเชิงวิชาการสลับกับการจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อการผ่อนคลายและลดความตึงเครียดลงสามารถทำให้ผู้คนนั้นอยู่กับกิจกรรมได้อย่างตลอดและต่อเนื่อง

สิ่งที่สำคัญในการจัดกิจกรรมสันทนาการคือการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย จำนวน สถานที่ ความสามารถของผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่าจะทำกิจกรรมได้มากน้อยแค่ไหน เช่น การสังเกตและวิเคราะห์จากวัย อายุ หากเป็นเด็ก ก็สามารถทำกิจกรรมสันทนาการที่หลากหลายได้ เข้าใจง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน เน้นความสนุกสนานและความเป็นส่วนร่วม หรือกิจกรรมที่ใช้พละกำลังได้ หากเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อย ก็อาจจะต้องลดกิจกรรมที่โลดโผน การใช้กำลังมาก ๆ แต่จะเน้นความคิด ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งนี้ทุกกิจกรรมก็จำเป็นต้องวิเคราะห์ก่อนว่า ปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น สภาพแวดล้อมเอื้อต่อกิจกรรมสันทนาการแบบไหน? เฮฮาได้ระดับไหน? สนุกสนานได้เต็มที่ไหม? โดยโจทย์ที่ทางทีมงานสันทนาการนั้นจะต้องทำการบ้านหรือคิดมาเพื่อใช้กับแต่ละคลุมต้องให้มากพอและครอบคลุม เพื่อสามารถเลือกได้ว่าควรจับกิจกรรมไหนมาใช้เพื่อให้เหมาะสมแก่กิจกรรมที่จะดำเนินต่อไป อีกทั้งความสำคัญในเรื่องของความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เป็นเชิงวิชาการด้วยนั้น หากทำได้นั้นก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในการทำสันทนาการได้ดีเลยทีเดียว

เพราะกิจกรรมสันทนาการจำเป็นต้องใช้ในการส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจในการอบรมในด้านเชิงวิชาการเพราะการนำกิจกรรมสันทนาการมาประยุกต์ใช้นั้นช่วยให้ผู้คนไม่ปิดกั้นตนเองมากเกินไปสามารถเปิดใจของตนเพื่อรับมุมมองใหม่ ๆ ได้มากยิ่งขึ้น การคิดวิเคราะห์เพื่อวางแผนรองรับในการจัดกิจกรรมนี้หากทำการบ้านมาดี ก็จะช่วยให้กิจกรรมประสบความสำเร็จและเกิดคุณค่ามากยิ่งขึ้นด้วย