เรียนต่อสายอาชีพอะไร ถึงจะได้งานทำดีดี ?

การศึกษาของไทยในปัจจุบัน ถือได้ว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดทำแผนการเรียนการสอนที่สามารถประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย มาจนถึงยุคปัจจุบัน แก้ว กล้า มานี ชูใจ ฯลฯ รวมไปถึงสื่อต่าง ๆ ที่มีการพัฒนานำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ทำให้เปิดมิติใหม่ของการเรียนที่มีวิสัยทัศน์และมุมมองที่กว้างออกไป ไม่ใช่แค่การเรียนที่มีอยู่แค่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมแคบ ๆ  หรือกระดาษโรเนียวสีเปื้อน ๆ หมึกจาง ๆ หรือแม้กระทั่งช่องทางและโอกาสในการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ อย่างการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในการค้นคว้า หาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบกับการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้สามารถพัฒนาทักษะได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะเพื่อการแข่งขันทางด้านวิชาการ ความสามารถ และการส่งเสริมผู้เรียนนั้นสามารถนำความรู้ในสายอาชีพนั้นไปใช้ได้จริงในอนาคต

                เป็นคำถามที่ใครหลาย ๆ คนยังสงสัยและคิดไม่ตกเลยว่า หากจะให้เลือกเรียนในสาขาวิชาชีพใดก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าลำบากใจของใครหลาย ๆ คนที่กำลังจะตัดสินใจว่า อนาคตต่อไปนี้จะไปในทิศทางใด และเชื่อว่าหลาย ๆ คนก็กลัวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่าจะมีผลอย่างไรต่ออนาคต ยังคงกังวลอยู่ในใจว่าถ้าหากเลือกสิ่งนี้แล้วจะดีต่อตัวเองหรือไม่ แน่นอนว่าหากเลือกผิดหรือไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจก็ย่อมทำให้ยากต่อการเรียนรู้ และส่งผลที่ไม่ค่อยดีต่อความรู้สึกและจิตใจมากนัก ท้ายที่สุดแล้วก็ส่งผลให้ตัวเองไม่มีความสุขและเป้าหมายที่ตั้งใจนั้นก็สำเร็จได้ยากขึ้น หลาย ๆ คนกลัวว่าจะเสียเวลา หลาย ๆ คนกลัวว่าจะคิดผิด เพราะการที่ยังไม่ชัดเจนกับความรู้สึก ความสามารถของตนเองว่าสิ่งไหนที่รักและทำได้อย่างแท้จริง สิ่งหนึ่งที่จะสามารถทำให้ตนเองนั้นเลือกเรียนในสายอาชีพที่ถนัดคือการนำเอาความชอบหรือความถนัดของตนเอง มาทำการวิเคราะห์ร่วมกับลักษณะนิสัยพื้นฐานของตนเอง มุมมอง ข้อดี ข้อเสีย และความมุ่งหวังที่ตั้งใจ หรือหากอาจจะยังไม่มีเป้าหมาย ก็สามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับพื้นฐานของตนเองก่อนว่า มีความชอบด้านใด ข้อดี ข้อเสียที่ตนเองมีนั้น สนับสนุนเรื่องใด และไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสายอาชีพใด ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะนิสัยเป็นคนขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก ส่วนข้อดีคือ เป็นคนจิตใจดี ชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบคิดคำนวณ ส่วนข้อเสียคือไม่ชอบการพูดต่อหน้าสาธารณชน หรือที่ที่มีผู้คนมาก ๆ เราก็สามารถเอาสายวิชาที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อข้อมูลที่เราได้วิเคราะห์ตัวเองออกมาแล้วว่าเป็นในรูปแบบไหน อาจจะคัดออกมาหลาย ๆ ตัวเลือกแล้วเลือกสิ่งที่ชอบที่สุด เช่น ลักษณะสายอาชีพที่เข้าทางมากที่สุด ก็น่าจะเป็นสายอาชีพเกี่ยวกับบัญชี การเงิน หรือหากบางคนมีลักษณะนิสัยที่เหมือนกันกับที่กล่าวมาข้างต้น แต่มีความแตกต่างคือชอบการพูดต่อหน้าผู้คนหรือมีความกล้าแสดงออก ลักษณะนี้อาชีพที่เหมาะสมก็น่าจะเป็นครูสอนคณิตศาสตร์หรือบัญชีก็เป็นได้

                การเลือกเรียนในแต่ละสายอาชีพนั้นสิ่งสำคัญที่ควรนึกอยู่เสมอคือความชอบของตนเอง ไม่ควรเลือกเรียนเพราะถูกบังคับ หรือเลือกเรียนเพราะกระแสนิยม เลือกเพราะเอาคนอื่นมาตัดสิน แต่จงเลือกเพราะความรักในสายอาชีพนั้น เลือกเพราะมั่นใจว่าชอบและถนัด สามารถทำมันได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาได้อย่างไม่รู้จบ สามารถเอาความรู้ในสายวิชาชีพที่ได้รับนั้นต่อยอดและสร้างผลลัพธ์ได้ดีทั้งเป็นโอกาสที่จะได้ทำอย่างเต็มที่ในการคัดเลือกแข่งขันเพื่อเข้าทำงาน หรือสามารถเลือกออกแบบงานอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝัน การเลือกสายอาชีพของผู้เรียนนั้นจึงจะเหมาะสมกับคุณค่าที่จะได้รับ มั่นใจว่าต้องได้รับคุณค่าจากสิ่งที่ตนเองเลือก จึงจะไม่เสียดายเวลาและโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต