ปรับตัวให้ไว เทคโนโลยีไปไกลกว่าที่คิด

ใครหลาย ๆ คนยังไม่ทันได้รู้ ไม่ทันได้คิดเลยว่าอะไรจะหายไปจากโลกใบนี้ อะไรจะยังคงอยู่และยั่งยืนต่อไปในโลกใบนี้ หากตอนนี้ที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่กับการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ความเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด บวกกับการแข่งขันในการหาส่วนแบ่งในตลาดเพื่อกิจการที่ต้องอยู่รอด มั่นคง ยั่งยืนนั้น ทำให้มีหลาย ๆ อย่างที่เปลี่ยนไป แม้แต่อาชีพที่เคยมีมาอยู่ก่อนนั้นก็ต้องหายหรือหมดไป เพราะการพัฒนารูปแบบใหม่ที่ดีกว่านั้นก่อเกิดเป็นอาชีพใหม่การเรียนรู้ใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและค้นหามากในโลกปัจจุบันนี้

ปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นบ้างในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เราต่างเห็นได้อย่างชัดเจน ง่าย ๆ เลย เช่น การติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อนที่เวลาจะติดต่อสื่อสารกันทีนั้นต้องวุ่นวายหาโทรศัพท์ หาคลื่นสัญญาณ บางทีก็นานกว่าเป็นแรมปีถึงจะได้ติดต่อสื่อสารกันได้ จะดูแบบเก่า ๆ หน่อยก็เขียนจดหมายส่งไปรษณีย์ พอหลัง ๆ ถูกพัฒนามาหน่อยก็ใช้การสื่อสาร หรือส่งข้อความผ่านเครื่องมือสื่อสารเช่น โทรศัพท์บ้าน มือถือ อีเมล แฟกซ์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มันค่อย ๆ ถูกพัฒนามาเรื่อย ๆ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการหรือการอำนวยความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ ในขณะเดียวกันภายใต้การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์นั้นก็มีสิ่งที่น่าคิดอยู่ว่าหากการพัฒนานั้นทำให้สิ่งที่เคยมีอยู่ต้องหายไป สิ่งที่เคยทำ เคยเป็นมาก่อนนั้นต้องถูกยกเลิกไปเพราะไม่สามารถสอดรับกับการทำงานที่จะสามารถตอบโจทย์ยุคสมัยปัจจุบันนี้ เช่น ปัจจุบันใช้ระบบดิจิตอลในการฉายหนังแทนฟิล์ม ก็ทำให้ธุรกิจล้างหนัง ส่งฟิล์มต้องปิดตัวลง บริษัทที่นำเข้าเครื่องจักรขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้าแทนคน ก็ทำให้ต้องปลดจำนวนแรงงานคนลงหรือเลิกจ้างบางอาชีพไปเลย ธนาคารที่ต้องปิดตัวลงเพราะสามารถใช้แอปพลิเคชันทำธุรกรรมการเงินแทนได้ครบวงจร เป็นต้น

ผลที่ตามมาคือจำนวนงานอาชีพที่ต้องหายไปตามยุคสมัย และอาชีพที่ผุดขึ้นมาใหม่นั้นก็มีอยู่มากมายและหลากหลาย จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้หากเราสามารถดาดเดาและวางแผนการดำเนินชีวิตให้รอบคอบก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาเทคโนโลยีที่กำลังจะก้าวล้ำไปทุกขณะซึ่งจะสามารถทำให้เราสามารถเป็นคน ๆ หนึ่งที่ทันโลกทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งมันมีทั้งผลเสียและประโยชน์ที่เราควรจะได้รับมันอย่างมหาศาลเลยก็ว่าได้

หากใครที่มีความสนใจและมองหาช่องทางในการทำงานหรือประกอบอาชีพ ในปัจจุบันนี้โดยการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยที่ทันสมัย มุมมองของผู้คน และแนวคิดการทำงานก็จะมีโอกาสพัฒนาและได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่สามารถเอาใช้กับการทำงานได้อย่างเหมาะสม ทำให้ช่วยเพิ่มแนวทางการทำงาน แก้ไขปัญหา เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่า และคุณค่าที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมากมาย ทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั้นก็ควรมีวิธีการรับมือกับกับสิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยี ด้วยการศึกษาข้อมูล อัพเดทข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ เพราะปัจจุบันมีผู้คนที่สามารถปรับตัวในการสร้างอาชีพให้เข้ากับยุคสมัยด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยนั้นสามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่าหากฉลาดรู้ ฉลาดเลือกในการนำเอาสิ่งดีดีให้กับชีวิต