ทุ่งแสงตะวัน รายการฮีโร่สานฝันในวัยเยาว์

“ หากหัวใจยังงาม ตราบฟ้าครามยังดี เรามี…… ทุ่งแสงตะวัน ”  หากใครที่ได้ยินเพลงท่อนนี้ดังขึ้นมาแล้วรู้จัก ว่าคือเพลงอะไรหรือมีความคุ้นหูว่าเคยฟังเพลงนี้มาก่อนหรือนานมาแล้วแน่นอนว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่เคยดูรายการที่เปรียบเสมือนแรงบันดาลใจหรือเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวของพลังในวัยเด็ก ภาพ ๆ หนึ่งจะผุดเกิดขึ้นในความรู้สึกหรือความคิดในสมัยตอนเด็กเป็นภาพเรื่องราวของความสุขในวัยเยาว์ที่เคยได้มีกิจกรรมทำมากมายคล้ายกับว่าในยุคนั้นเราไม่รู้สึกที่เหน็ดรู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกร้อนหรือหนาวอะไรเลย นอกจากความสนุกสนานที่หวังว่าจะได้รับในทุกวันนั้น มันตื่นเต้นและตลบอบอวลไปด้วยความสุขจากเรื่องราวที่น่าค้นหา

รายการทุ่งแสงตะวันได้ดำเนินมาสู่ปีที่ 25 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องมาช้านาน ถือได้ว่าเป็นรายการที่อยู่มานานเลยทีเดียว ส่วนหนึ่งของรายการโทรทัศน์ยุคนั้น ที่นอกจากเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรี การแสดง การ์ตูนหรือรายการที่เด็ก ๆ ชอบดูแล้วนั้นก็ยังมีรายการที่เป็นในรูปแบบลักษณะสารคดีของเด็ก หนึ่งในรายการดีดีนั้น ชื่อว่ารายการ ทุ่งแสงตะวัน เป็นรายการที่นำเอาเรื่องราวของการใช้ชีวิตในชนบทหรือการใช้ชีวิตที่อยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติความเรียบง่ายของการนำเสนอ รายการนี้มีหัวใจสำคัญของรายการ คือการนำเด็กเข้ามามีส่วนร่วม ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ความรู้ทางเชิงวิชาการให้กับเด็ก ๆ ในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี โดยรายการนี้มีการดำเนินรายการที่เป็นไปอย่างเรียบง่ายการพูดก็ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายสามารถสื่อสารเพื่อดึงความสนใจโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนให้เห็นถึงมุมมองที่รายการมีความตั้งใจจะนำเสนอ ถือว่าเป็นรายการที่ดีรายการหนึ่งเพราะเป็นรายการที่ยังอยู่คู่กับคนไทยมาหลายยุคสมัย โดยรายการนี้ก็ยังได้ผลิตข่าวสาร การนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติ การนำเอาภูมิปัญญามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ การนำแนวคิดมาต่อยอดหรือสร้างผลลัพธ์ในกับชุมชน สังคมของตนเองให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น เป็นรายการที่สร้างสรรค์และเหมาะกับทุกวัย โดยเฉพาะวัยเด็กและเยาวชน รวมไปถึงแนวคิดของผู้จัดทำรายการเองนั้นก็มีความตั้งใจและแน่วแน่ในการที่จะใช้รายการเป็นสื่อกลางในการรณรงค์ให้กระตุ้นสังคมไทยในการสร้างและรักษาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาให้ควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอย่างยั่งยืน

และด้วยเหตุที่เทคโนโลยีนั้นเปลี่ยนไปมุมมองของการดูโทรทัศน์นั้นก็ลดน้อยลงหรือน้อยคนนักที่จะยังติดตามชมรายการนี้อยู่เพราะด้วยข้อจำกัดของเวลาและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปหรือความเป็นเด็กวัยเยาว์ลดลง จนย่างก้าวเข้าสู่วัยทำงานมากขึ้น ทำให้หลาย ๆ คนลืมไปว่า รายการที่ทรงพลังและแรงบันดาลใจนี้ยังคงอยู่เพื่อเป็นจุดประกายในการส่งเสริมความดีงาม เรื่องราวความเป็นอยู่ที่ดี และอนุรักษ์ไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่งดงามเพราะเสมือนวัตถุประสงค์หลักของผู้จัดรายการเองเชื่อว่าเด็กและเยาวชนนั้น คือ เมล็ดพันธุ์ที่ดีเหมาะแก่การบ่มเพาะให้เจริญเติบโตต่อไปในสังคมอย่างมีคุณค่า นับได้ว่า รายการทุ่งแสงตะวัน จะเป็นบันไดสานฝันให้กับเด็กและเยาวชนในสังคมไทยต่อไป