ดูแลความรักยังไง ให้ ยั่งยืน??

เคยสงสัยกันไหมว่า? ทำไมความรักบางทีก็ดูสวยงาม บางทีก็ดูโหดร้าย บางครั้งก็ดูไม่ค่อยมีความหมาย บางครั้งก็ยิ่งใหญ่เกินจะไขว่คว้า เป็นสิ่งที่ยากนักที่จะพูดถึงเรื่องความรักบนโลกใบนี้ ถ้าให้ 100 คน มาพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรัก ว่าความรักมันคืออะไร มีความหมายต่อชีวิตคุณยังไง หากให้พูดก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป 100 ความคิดเห็นกันเลยทีเดียว เพราะว่าทุกคนต่างก็ใช้ความรู้สึกของตนเองในการเชื่อมโยงเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่เกิดขึ้นทั้งหมดในชีวิตเพื่อแสดงออกมาเป็นมุมมองของแต่ละคน แต่ทุก ๆ มุมมองของความรักนั้นก็ล้วนมาจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น มุมมองที่มาจากเรื่องราวที่ได้พบเจอผ่านการออกแบบและสื่อสารความหมายต่อกันและกัน เกิดเป็นพฤติกรรมที่เลือกปฏิบัติที่จำเป็นต้องเอื้อเฟื้อและตอบสนองกัน ในที่นี้กล่าวคือความรักแบบคู่ชีวิต ที่กำลังจะนำเสนอให้เห็นว่า หากอยากให้มีความยั่งยืนนั้นควรเป็นอย่างไร?

                น่าเสียดายนักที่หลาย ๆ ครั้งความตั้งใจของคนเราที่อยากให้เป็น “กลับไม่เป็นดั่งใจหวัง” ความผิดหวังนำพาสู่ความหวาดกลัว ความไม่เชื่อมั่น เมื่อหลาย ๆ คนต้องเจอเรื่องราวที่ผิดหวังจากความรัก เพราะอยากให้รักเป็นดั่งใจหวังและปรารถนาแต่ก็ได้มาเพียงเศษเสี้ยวความรู้สึก ทำให้หลาย ๆ คู่ต้องเลิกรากันไปเพราะเหตุผลมากมายที่เอามาใช้เพื่อหาทางที่จะไม่เข้าใจกัน แน่นอนว่าหากความรักที่มีข้อแม้ตั้งแต่แรกโดยไม่ได้รับความชัดเจนหรือความเข้าใจกันแล้วนั้นย่อมมีวันที่ต้องเกิดปัญหาตามมา ในที่นี้กล่าวคือ หากความรักที่จะยั่งยืนได้จริงนั้นคือ ความรักที่มีคนสองคนยอมรับและจะหาวิธีเข้าใจกันสุดแล้วแต่จะมีปัญหาหรือข้อข้องใจอะไรก็ต้องยอมรับกันก่อนว่าจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันและยอมรับที่จะปรับตัวเข้าหากัน ไม่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่หมายถึงคนทั้งสองคนที่จะต้องทำด้วยความรู้สึกอันแท้จริง ความรักที่ดีคือการให้เกียรติซึ่งกันและกัน รักที่ดีคือรักที่สามารถเติมเต็มทุกเรื่องราวของกันและกัน ความรักที่ดีคือคอยอุ้มชูและสนับสนุนซึ่งกันและกันแต่คนเราหลาย ๆ คนมักยึดติดกับตัวเองมากจนเกินไป เมื่อต้องการอะไรก็ต้องได้รับอย่างนั้น แน่นอนว่ามันเป็นพื้นฐานความต้องการของมนุษย์โดยทั่วไปอยู่แล้วในเรื่องของความจำเป็นหรือตอบสนองสิ่งที่ต้องการให้สำเร็จ ทำให้ความคิดมักติดอยู่ในหัวเสมอว่าด้านใดก็ไม่สำคัญเท่ามุมมองของตนเองด้านเดียว จนลืมไปว่าอีกมุมมองหนึ่งที่ซึ่งควรเข้าใจและลืมไปว่าเคยได้ตกลงยอมรับที่จะปรับตัวเข้าหาคนที่ซึ่งเป็นคนรักนั้นมันได้หายไปเพราะความคิดที่มีด้านเดียว จนเกิดเป็น “ความคิดที่เห็นแก่ตัว” สิ่งนี้แหละที่จะทำให้ความรักของคนทั้งสองคนยากที่จะเข้าใจ หากติดกับคำว่า ฉัน ฉัน ฉัน อยู่ฝ่ายเดียวนั้นเราก็จะไม่มีวันรับรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาต้องการอะไร ฉะนั้นจึงยากที่จะเข้าใจกันและหาความยั่งยืนไม่ หากความยั่งยืนของความรักจะหนีไม่พ้นเรื่องของการ “ยอมรับ” เป็นอันดับแรกก่อนแล้วนั้น ทำให้มีโอกาสได้รับฟังอีกด้านหนึ่งได้บอกความต้องการ แล้วจากนั้นเราจะมีเวลาฟังและคิดตามด้วยสติได้ดียิ่งขึ้น สุดท้ายแล้วเราจึงจะรู้ว่าสิ่งที่เราควรจะตัดสินใจพูดออกมาคืออะไร นั่นแหละคือมุมมองที่ดี ที่ไม่ได้เรียกว่า “มุมมองที่เห็นแก่ตัว”

                ความรักที่ยั่งยืนคือการรู้ข้อดีและข้อเสียของทั้งสองฝ่าย ยอมรับที่จะเผชิญกับมันและเข้าใจมันอย่างเห็นอกเห็นใจกันทั้งสองฝ่าย หากทำได้นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จะสามารถพยุงความรู้สึกที่ดีไปได้ทุกรูปแบบทุกสถานะ แล้วจะไม่เสียดายเลยที่สามารถจัดการ วางแผนและออกแบบชีวิตความรักกันได้อย่างไม่มีขีดจำกัด และมีความสุขทุกวัน ที่สำคัญอย่าลืมว่า ความรักเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของชีวิต จึงสมควรแล้วที่คนสองคนไม่ต้องเสียเวลาไปกับความรักที่แย่ซ้ำซาก เพราะไม่ได้ช่วยให้เรื่องอื่น ๆ ของชีวิตนั้นดีขึ้นเลย ชีวิตนี้เรามีอะไรมากมายที่ต้องดูแล ต้องทำมันมากกว่าความรัก หากความยิ่งใหญ่ของความรักคือการที่ให้ความรักมาดูแลชีวิตให้มีความสุขต่างหากเล่าจึงจะเรียกว่า “ความรักที่ยั่งยืน”